De Stichting

De Derde Compagnie is sinds oktober 2008 opgegaan in de "Stichting de Derde Compagnie".

De stichting de Derde Compagnie heeft de volgende doelstellingen:

Deze doelstellingen proberen we te verwezenlijken door:

Aan de hand van de bovenstaande doelstellingen en activiteiten zal de derde compagnie actief zijn in Nederland en het buitenland.